Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Öğretmenleri Nöbet Ücreti Ne Kadar?

Okul öncesi öğretmenleri nöbet tutar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; “(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.”

Okul öncesi öğretmeni haftada kaç gün nöbet tutar?

Gelelim sorumuza; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görev bir öğretmene haftada iki gün nöbet görevi verilmekte ise de bu görevin bir tanesine 3 saat üzerinden ek ders ücreti verilmektedir.

Okul öncesi öğretmenleri nöbeti nasıl tutar?

Zaten, okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevini tanımlayan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlığı altındaki 44. maddenin 2. fıkrasında yazılı bulunan “(Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve

Müdür Yardımcısı Haftada kaç saat nöbet tutar?

maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada

You might be interested:  Okul Öncesi Öğretmenliği Hangi Puan Türü 2017?

Okul öncesi kaç saat çalışır?

c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir

Nöbet ücreti kaç ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Öğretmen 2 gün nöbet tutar mı?

Bu mevzuat hükümlere göre; Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim Kurumlarındaki öğretmenlere yukarıdaki mevzuatlarda açıkça düzenlenmeyen haftada iki kez nöbet konusunda kıyaslama yoluyla öğretmenlere haftada iki kez nöbet verilemez.

Pansiyonda nöbet kaç ek ders?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik

Bir öğretmen haftada en fazla kaç gün nöbet tutar?

Öğretmenlere Toplu Sözleşme çerçevesinde sağlanan haklardan biri de nöbet ücreti. Öğretmenlerin nöbet görevini fiili olarak yapmaları durumunda haftada 3 saati geçmeyecek nöbet ücreti ödemesi yapılıyor. Bu hesap doğrultusunda öğretmenler haftalık 3, aylık ise 4 hafta üzerinden 12 saat nöbet ücreti alabiliyor.

Okul Müdür Yardımcısı nöbet tutar mı?

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Öncesi Sertifikası Ne Işe Yarar?

Hangi durumlarda nöbet ücreti verilmez?

Bu hükümlere göre seminer dönemleri, uyum eğitimlerinde ara ve yarı yıl talilerinde yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi verilemez dolayısıyla da nöbet görevine bağlı olarak da ek ders ücreti ödenemez.

Müdür nöbet ücreti alacak mı?

İmzalanan 4.dönem toplu sözleşme kararlarına göre okul müdürleri bundan sonra nöbet ek ders ücretinden yararlanabilecek. Okul müdürleri bundan sonra nöbet ek ders ücretinden yararlanabilecek.