Lisede Tutanak Tutulunca Ne Olur?

Lisede tutanak nedir?

Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından hazırlanıp imzalanan belgeye tutanak veya zabıt denir. Tutanaklar, yalın ve açık bir üslupla, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır. Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir.

Tutanak tutunca ne olur?

Tutanak tutulursa ne olur? sorusunu ise şu şekilde cevaplayabiliriz. Tutanak, işverenin elinde bir delil olduğundan dolayı şartlar mevcutsa İş Kanunu hükümlerine göre işçinin iş akdini sonlandırabilir. Hatta hiç tutanak tutulmadan da işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir.

Hangi durumlarda tutanak tutulur?

Bir olay durumunda ya da bir gelişme olduğu zaman bunun kayıt altına alınması için tutanak hazırlanmaktadır. Tutanaklara tarafların imza atması gerekmektedir. Tutanak resmi bir belgedir.

Tutanak ne kadar sürede tutulmalı?

Tutanakların vuku bulan olay ile aynı gün içerisinde tutulması gerekmektedir. Eğer işe devamsızlık nedeninden tutulan bir tutanak ise devamsızlık yapan personel şahitler huzurunda ev ve cep telefonundan aranarak işe neden gelmediğinin sorulması gerekmektedir.

Hastanede tutanak nasıl yazılır?

Tutanaklar A4 veya A5 boyutunda kağıtlara yazılmalıdır. Bilgisayar ve daktiloda yazılabileceği gibi, okunaklı olmak şartıyla el yazısı ile de yazılabilir. Tutanaklar elle yazıldığında dolma kalem veya tükenmez kalemle yazılmalıdır. Kurşun kalem kullanılmaz.

You might be interested:  Veterinerlik Hangi Lisede?

Rapor ve tutanak arasındaki fark nedir?

Rapor, bir konu veya olay hakkında yapılan araştırmaların sonuçlarının yazıldığı metin türüdür. Tutanak, toplantılarda konuşulan, alınan kararları veya bir olayı anlatan resmî yazı türdür.

Jandarma tutanak tutunca ne olur?

Bunların başında ise yalnızca tutanak tutma yetkisine sahip olan Kolluk kuvvetlerinin(polisin veya jandarmanın ) vatandaşlara doğrudan ceza kesmesi olmuştur. Ancak bu tutanaklar tutulmadan, polisler veya jandarma tarafından vatandaşa kesilen cezalar yargı sürecine taşındığı zaman iptal edilebilmektedir.

Ihtar imzalamazsa ne olur?

Kanunun “Yazılı bildirim” başlıklı 109. maddesi uyarınca da bu bildirimin işçiye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. İşçi bunu imzalamazsa bu durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligatlar ise bu kanun hükümlerine göre yapılır.

Kazada yerinde tutanak tutulmazsa ne olur?

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı, sigorta şirketlerine ya da polislerin desteği olmadan düzenlenebilir. Ölüm ya da yaralanmanın olduğu trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı tutulmaz ve polis ya da jandarma çağrılarak, işlem yapmaları beklenir. Bu durumlar için tutanak tutulsa bile geçersiz sayılacaktır.

Tutanak en az kaç kişi tarafından imzalanır?

Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır.

Tutanak hangi durumlarda kullanılmaz?

Tutanak tutulmayan, tutulsa bile geçerli olmayan durumlar ise şunlardır: Sürücünün yaşının uygun olmaması ve ehliyetsiz olması durumlarında. Uyarıcı madde kullanımı durumlarında. Aracın trafik sigortasının olmadığı durumlarda.

Geçmiş tarihli tutanak tutulur mu?

İşe geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen işçiye, gelmediği günler için işveren ücret ödemek zorunda değildir. Geçmişe yönelik gelmediği günler için tutanak düzenlemeniz hukuka aykırıdır.

Memur tutanak kaç gün içinde tutulmalıdır?

Karar Süresi (657 sayılı Kanun Madde-128): 15 (on beş) gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Lisede Bölüm Nasıl Seçilir?

Tutanak tutarken nelere dikkat edilir?

Tutanak Yazarken Dikkat edilecek Hususlar;

  • A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
  • Tutanağın üst ortasına adı yazılır.
  • Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir.
  • Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır.
  • Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.

Savunma süresi ne kadar?

(3) Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. (4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması hâlinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.