FAQ: Anaokulu Staj Dosyası Nasıl Doldurulur?

Öğrenci staj dosyası nasıl doldurulur?

Staj defteri bilgisayarda ya da tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri; Times New Roman 12 (başlıklar 14) punto ve siyah renk kullanılarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 seçilmeli, metin iki yana yaslı olmalıdır.

Staj raporu nasıl yazılır?

Staj raporunda, aşağıda maddeler halinde verilen bölümlerin hepsi, verilen sıra ile yer almalıdır. Kapak sayfası, stajyer öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, stajın konusu (yazılım/donanım), başlama ve bitiş tarihi (gün/ay/yıl), süresi (x hafta/ x*5 iş günü), staj yapılan yerin adı ve adresi bilgilerini içerir.

Staj dosyası nedir lise?

Staj defteri, öğrencilerin zorunlu stajlarını yaparken edinmeleri gereken bir araçtır. Staj dönemlerinde edindikleri mesleki tecrübeleri yazdıkları, günlük gibi tuttukları bir defterdir. Staj yapmak için bu defteri tutmak, doldurmak ve teslim etmek zorunludur.

Staj Dosyası görüş ve düşünceler bölümüne ne yazılır?

Sonuç bölümü: Staj dosyalarının sonunda, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılacaktır.

Staj dosyası ne zaman teslim edilir?

11. Staj bitiminden kaç gün sonra staj defterimi ve diğer belgeleri teslim etmeliyim? Staj Defteri stajın tamamlanmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde staj komisyonuna teslim edilir. Bütün belgeleri bu süre içinde eksiksiz teslim edilmeyen stajlar değerlendirmeye alınmaz ve başarısız sayılır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ilk Anaokulu Kim Açmıştır?

Staj dosyası ne kadar?

Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL’ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

Staj Rapor nedir?

Staj raporu aşağıda bulunan soruların yanıtlandığı, staj yapılan işletmede öğrencilerden yapılması istenen özel çalışmaların ve çizimlerin bulunduğu, ekler hariç, en fazla 15 sayfalık bir rapordur. Staj raporu A4 boyutundaki beyaz kağıda bilgisayar kullanılarak yazılmalıdır.

Staj raporu nasıl yazılır ITÜ?

Staj raporu aşağıdaki biçimsel özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır: a) Staj raporu, A4 boyutunda olmalıdır. b) Sayfa soldan ve sağdan 2,5 cm, yukarıdan ve aşağıdan 2 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir. c) Kullanılacak olan font, Times New Roman 12 punto, yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.

Staj Defteri Kontrol sonucuna ne yazılır?

4. Staj defterinin her sayfasının altında yer alan “ KONTROL SONUCU “ Bölümü günlük olarak sizi işletmede kontrol eden kişi tarafından bir görüş bildirilerek paraflanacaktır.

Lise staj defteri nasıl alınır?

Staj defteri üniversitelerin fakültelerindeki evrak işlerinden veya kırtasiyecisi/fotokopicisinden alınabilir. Bazı durumlarda ise Mali Müşavirler Odasından temin edilebilir. Staj Defterini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından alınırsa belirli bir ücret ödenmektedir.

Lise staj notu nasıl verilir?

Staj defterinden 60, beceri sınavından 40, uygulama sınavından 50 aldığını varsayalım.

 1. Öğrencinin işletme notu: (1.
 2. Beceri Sınav Puanı =(80+50) / 2 = 65 olur.
 3. Staj defteri notunun % 20’si: 70 * 0.20 = 18.
 4. Beceri sınavı notunun % 80’i: 65 * 0.80= 52.
 5. Öğrencimizin beceri notu = 18 + 52 = 70 puan.

Lise staj defteri teslim edilmezse ne olur?

6) Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 7) Staj çalışması kabul edilmeyenler, bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamayan öğrencilere, sorumlu oldukları diğer ders ve uygulamaları başarmış olsalar bile, diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Anaokulu Öğretmeni Ne Yapar?

Staj defterinde program kısmına ne yazılır?

Tarih: Hangi günü anlatıyorsanız o günün tarihi yazılır. Kısım /Şube: O gün çalıştığınız departmanı yazmanız gerekmektedir. Sayfa No: Defterde kaçıncı sayfada iseniz o yazılır.

Staj yapmak öğrenciye ne kazandırır?

Staj Yapmanın 8 Faydası

 1. İyi bir iş deneyimi kazanın.
 2. Kariyer yolunuzu keşfedin.
 3. 3. İş dünyasında kendinize bir avantaj sağlayın.
 4. Yeteneklerinizi geliştirin ve iyileştirin.
 5. 5. Para kazanın.
 6. Profesyoneller ile iletişim kurun.
 7. 7. Güven kazanın.
 8. 8. Stajdan sonra işiniz olsun.

Staj dosyasında daksil kullanılır mı?

Defterler kurşun kalemle DOLDURULMAMALIDIR. kaybolabilmektedir. Sayfalarda silinti, kazıntı, daksil karalama olmayacak.